ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน...


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน ภาค ก ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน...


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน ภาค ก ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน...